Droom vs. Realiteit: hoe spenderen van extra niet-werk tijd

In het eerste ‘officiële’ wetenschappelijke artikel dat we publiceerden op basis van onze verzamelde data bij Femma Wereldvrouwen vzw onderzoeken we wat de wensen en verwachtingen waren van de werknemers voor de extra ‘vrije’ tijd die ze zouden krijgen omwille van de arbeidsduurvermindering en hoe deze wensen zich verhouden tegenover de gepercipieerde realiteit tijdens de kortere werkweek. De belangrijkste bevindingen van het artikel stelden we visueel voor in een Infographic. 

Hier kan u het hele artikel vinden.

In 2021 schreven we een rapport over de eerste algemene bevindingen van het experiment. Dat kan u hier lezen.