Respons

Wie nam deel?

Alle werknemers van Femma werden uitgenodigd voor de online dagboekmetingen, maar niet alle werknemers vulden de volledige vragenlijsten in en/of hielden een volledige week een dagboekje bij.


De uitnodigingen voor de focusgroepen en diepte-interviews werden enkel verstuurd naar de werknemers die eerder aangaven hiervoor open te staan.  

Uitgenodigd in 2019
alle werknemers 100%
Voorvragenlijst in 2019
volledig ingevuld 90.4%
Dagboekje in 2019
volledig dagboekje 79%
Navragenlijst in 2019
volledig ingevuld 88.6%
Femma in cijfers

Tijdens het onderzoek was er slechts één mannelijke medewerker bij Femma. De rest waren allemaal vrouwen. De resultaten zullen dus nooit opgesplitst worden naar geslacht. 

Op basis van functie kunnen we de medewerkers van Femma opdelen in vier categorieën: administratieve medewerkers, educatieve medewerkers, groepsbegeleiders en leidinggevenden. Door het reorganisatietraject zijn deze functies in de loop van 2018 nog wel wat gewijzigd. De meeste werknemers behielden hun oorspronkelijke functie. De grootse functiegroepen bij Femma zijn de groepsbegeleiders en educatieve medewerkers.

Femma stelt zowel voltijdse als deeltijdse werknemers te werk, waarbij een voltijds statuut 36 werkuren per week inhoudt. Oudere werknemers hebben er recht op arbeidsduurverkorting en werken effectief maar 34 of 32 uur per week. Onder het regime van de 30-urenwerkweek zagen zij hun werkuren dus dalen met vier of twee uur. Wij onderscheiden drie grote groepen op basis van effectieve werkuren in 2018: 26 uur of minder, 28 tot 34 uur en 36 uur.