TOR & hbits

TOR

De onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) werd in 1982 opgericht aan de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel als een groep die zich toelegde op de studie van tijdsbesteding en de temporele structuren van de hedendaagse samenleving. In de loop van de tijd groeide de interesse van de groep van de sociologische studie van tijd naar cultuurstudies in het algemeen. Momenteel verricht TOR fundamenteel en toegepast onderzoek rond thema’s als tijdsbesteding en tijdsordening, culturele veranderingen in Vlaanderen, media, jeugdcultuur, onderwijs, levenscyclus en burgermaatschappij. De onderzoeksgroep is betrokken bij diverse nationale en internationale surveyprojecten en ontwikkelde een grote expertise en ruime ervaring in surveymethodologie. In de schoot van TOR werden online tools en een app ontwikkeld voor tijdsregistratie in het kader van tijdsbestedingsonderzoek. Deze ontwikkeling leidde in 2019 tot de oprichting van de spin-off ‘hbits’.

hbits

hbits, een spin-off van de onderzoeksgroep TOR van de VUB, is een pionier in tijdsbestedingsonderzoek en bestudeert door middel van zijn modulaire onderzoeksplatform MOTUS het gedrag via een objectieve benadering. MOTUS laat toe het handelen van mensen, en de context waarin dat plaatsvindt, op een vrij eenvoudige manier te registreren via een online-tool en app. Door vragenlijsten, gedragsregistratie en communicatie samen te brengen in een op maat gemaakte en grotendeels geautomatiseerde onderzoeksflow slaagt hbits erin om op een efficiënte manier gedragsgegevens te verzamelen en te analyseren. hbits voert grootschalige en kleinere studies uit voor internationale organisaties, overheden en diverse andere organisaties en instellingen.