Rapporten

Algemeen rapport oktober 2020

In maart 2020 werd de laatste online meting gedaan bij de Femma medewerkers. De maanden erna werd er door de onderzoekers hard gewerkt om alle data te cleanen en de eerste algemene analyses uit te voeren. Het resultaat hiervan kan je vinden in dit algemeen rapport, geschreven door de onderzoekers van TOR.

For an English version of the report, click here

Samenvatting TOR-rapport

Femma werknemers gingen in 2019 voor een jaartje minder werken. Alle medewerkers die voltijds in dienst waren, gingen naar 30 uur fulltime. Deeltijdsen bleven op hun normale aantal uren als dit lager was dan 30. Enkelen kozen ervoor om een paar uurtjes meer te gaan werken om zo tot een fulltime van 30 uur te komen. In 2019 kozen de medewerkers massaal voor één extra vrije dag per week, vaak woensdag of vrijdag. Omdat ze één dag minder en iets vaker thuis werkten, daalde ook de tijd besteed aan werk gerelateerde verplaatsingen.

De vrijgekomen uren gingen vooral naar huishoudelijke taken, zorg en persoonlijke verzorging. De 36-urengroep (voltijdsen met 36 uur in 2018) besteedde ook meer tijd aan vrije tijd en media.

Aan het begin van de 30-urenwerkweek hadden de werknemers heel wat wensen en verwachtingen over wat ze met hun vrijgekomen uren gingen doen. Vooral persoonlijke tijd (me-time, bewegen, gezond leven) bleek daar hoog te scoren. Hoewel ze zelf aangeven dat de realiteit niet helemaal voldeed aan de wensen, zien we toch een stijging in alleen-tijd en rustige, inhuizige vrije tijd. De focus ligt in de vrije tijd vooral bij hunzelf. Dat zien we ook in de activiteiten zoals lezen, tv kijken etc. waar meer tijd aan wordt besteed. Ook de extra tijd met kinderen die sommige werknemers wensten zien we wel terugkomen in de data. De tijd met kinderen wordt niet speciaal ingevuld, maar het zijn vooral de dagdagelijkse activiteiten zoals huishoudelijk werk, zorg, samen eten en praten die wat vaker met kinderen worden gedaan.

De wens om meer tijd aan het huishouden te besteden was klein, toch zien we dat er heel wat meer tijd is gegaan naar dit soort activiteiten en zorg. Werknemers met (jonge) inwonende kinderen besteedden meer tijd aan kinderzorg, terwijl werknemers zonder of met oudere inwonende kinderen meer tijd zijn gaan besteden aan onbetaalde hulp. Veel van deze huishoudelijke taken en zorgtaken worden in 2019 met meer plezier gedaan en worden minder vaak gecombineerd met nevenactiviteiten. Dit zorgt voor een rustiger gevoel en minder stress m.b.t. het huishouden. Werknemers hebben wel het gevoel dat zij in 2019 meer van het huishouden op zich nemen in vergelijking met hun partner. Wat betreft tevredenheid over de verdeling zien we zowel werknemers die even tevreden zijn als ervoor als werknemers die hierover minder tevreden zijn. De partner is immers niet minder betaald gaan werken, waardoor de arbeidstijdsvermindering eerder rolbevestigend werkt.

Ondanks het minder uren werken, vinden we geen indicaties van een hoger werktempo. De verdeling van tijd over verschillende werkactiviteiten blijft ook min of meer gelijk, enkel het aandeel ‘groepsbegeleiding’ en ‘vergaderen etc.’ verschillen wat met 2018. Wel zien we een daling in de kwaliteit van de werksfeer en het plezier in het werk bij enkele teams. Deze teams hadden meer moeite met het traject ‘anders werken’ en de zelfsturing die van hen verwacht werd. We zien daarentegen ook een kleine toename in voldoening van werkactiviteiten voor de twee groepen die effectief geminderd zijn in werkuren.

Op privé-vlak ervaarden de werknemers wat minder druk en stress. We spraken al over een daling van de huishoudstress, maar ook de vrijetijdsdruk nam af. Werknemers zijn in het algemeen meer tevreden van hun werk-privé balans en de werknemers die effectief minder werkten, ervaarden minder werk-privé conflict in 2019 t.o.v. 2018.

Technisch verslag oktober 2020

Het technisch verslag rapporteert het opzet van het onderzoek, overloopt de verschillende fases en bespreekt hoe de data verwerkt en gecleaned zijn. Dit voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve data. Het technisch verslag kan je hier vinden. 

Rapport van Femma vzw

Femma vzw schreef ook een rapport over het experiment in hun organisatie. In dit rapport leggen ze de resultaten samen van verschillende data die ze verzameld hebben: de tijdsbestedingsdata die wij met hun verzamelden; data rond de beleving van de kinderen samen met Kind & Samenleving; en data die ze zelf bij hun personeelsleden verzamelden (bv. ziektecijfers). 

Het Femma-rapport kan je hier vinden.