Onderzoek

Opzet onderzoek

Femma vzw experimenteerde in 2019 met een 30-urenwerkweek op organisatieniveau. Ze vroeg onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel om de effecten van deze kortere werkweek op het werk- en privéleven te bestuderen via tijdsbestedingsonderzoek. 

TOR heeft al heel wat ervaring met het doen van tijdsbestedingsonderzoek. Dit actieonderzoek zou echter het eerste longitudinale tijdsbestedingsonderzoek worden dat TOR uitvoert. Om de effecten van een vermindering in werkuren te meten, was het belangrijk om ook een voor- en nameting te doen. Op deze manier kunnen de resultaten van 2019 (tijdens het experiment) vergeleken worden met de resultaten van 2018 (voor het experiment) en 2020 (na het experiment).

In 2018 en 2019 werden steeds twee metingen gedaan: één in maart en één in oktober. In 2020 werd enkel een meting gedaan in maart. Maart en oktober werden gekozen omdat dit redelijk typische maanden zijn, zonder veel speciale dagen of vakanties. Iedere meting bestond uit een voorvragenlijst, een dagboekje van 7 opeenvolgende dagen en een navragenlijst. Deze vonden allemaal plaats online, via MOTUS, en konden de respondenten dus op hun eigen tempo doen. Alle werknemers van Femma werden uitgenodigd voor het onderzoek. Partners van werknemers konden zich vrijwillig aanmelden om ook deel te nemen.

Naast de kwantitatieve metingen, vonden er ook enkele focusgroepen en diepte-interviews plaats.

Meer info over het opzet van het onderzoek is te vinden in het technisch verslag

Tijdlijn onderzoek
Deelnemers

Alle werknemers van Femma werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Dat waren er zo’n 60. Toch vulde niet iedereen alle vragenlijsten en dagboekjes in. 

Publicaties

Op basis van de verzamelde data publiceerden we al enkele resultaten. De komende maanden en jaren zullen nog meer publicaties toegevoegd worden.